Fotografie
Jaroslav okomentoval Chlapský tatará...
před 8 hod
Fotografie
Jaroslav okomentoval Vykradl auto ry...
před 8 hod
Fotografie
Josef přidal úlovek Jelec jesen...
před 21 hod
Fotografie
Jakub přidal úlovek Kapr obecný...
před 24 hod
Fotografie
steinerová založil otázku rychlá nebankov...
včera

Skupina biologů požaduje zákaz lovu na živou nástražní rybku. Přinášíme reakci ministerstva i ČRS

Marek iRybářství 27. července 2023 3 komentářů
štika

ilustrační foto: Lenka Hofmanová

ČRS a MRS

V pátek 21. července zaslala skupina biologů otevřený dopis ministru zemědělství Markovi Výbornému (KDU-ČSL). Biologové a ochránci zvířat požadují, aby ministr podpořil zákaz rybolovu na živou nástražní rybu. Jak na otevřený dopis reaguje vedení ČRS a samotný ministr?

text: Marek Kožušník

„Vážený pane ministře Výborný, v blízké době budete rozhodovat o nové podobě vyhlášky o rybářství. V ní se bude řešit i osud nástražních rybek – tedy, zda bude stále povolen rybolov na živou nástražní rybu. Do diskuze o této problematice bychom rádi přispěli odborným pohledem,“ píší biologové v otevřeném dopise.

REKLAMA

„Tvrdit v 21. století zastaralými argumenty století devatenáctého, že ‚ryba nemá nervovou schopnost pocítit nebo prožít bolest,‘ je šokující, když právě nástup vědní disciplíny etologie, tedy nauky o chování zvířat, byl podepřen už v roce 1973 udělením Nobelovy ceny za výzkum složitosti chování ryb a jejich schopností se učit trojlístku excelentních vědců K. von Frischovi, K. Lorenzovi a N. Tinbergenovi,“ pokračují biologové.

„Zacházet se zvířaty, která cítí bolest, takovým způsobem, že jsou napichována na háčky, je ve 21. století barbarské. Zvlášť když to vůbec není nezbytné. Lov na živou nástražní rybu se totiž používá zejména při sportovním rybolovu, tedy rybolovu sloužícímu k zábavě,“ upozorňují biologové.

REKLAMA

Z etologického hlediska je podle biologů nevhodné, aby takový způsob lovu, který prokazatelně způsobuje zvířatům utrpení, pokračoval bez zásadního důvodu. A to navíc v situaci, kdy jsou dostupné alternativy lovu umožňující lov dravých ryb bez použití živých nástražních ryb, tedy umělé nástrahy.

„S ohledem na výše uvedené jsme přesvědčeni, že napichování živých nástražních ryb na háčky je v zásadním rozporu se současnými poznatky o jejich schopnosti cítění a vnímání. To již reflektovala legislativa v řadě zemí, které přijaly zákaz rybolovu na živou nástražní rybku, a to včetně Německa, Švýcarska, Skotska, Irska a spolkových zemí Rakouska. Vzhledem k tomu, že lovit ryby na živou návnadu není nutné ani z pohledu lidské obživy, ani z pohledu dostupných alternativ, považujeme za vhodné tuto zastaralou a krutou praktiku zrušit,“ uzavírají biologové v otevřeném dopise.

Otevřený dopis podepsali prof. Mgr. Ondřej Slavík, Ph.D., doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D., Kateřina Gregarová MS.c., Ing. Tereza Valchářová, Mgr. Nikola Kofentová, Mgr. Kristína Svitačová a Ing. Milan Gottwald (Katedra zoologie a rybářství, Fakulta potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze), Mgr. Karel Janko, Ph.D. (Ústav živočišné fyziologie a genetiky, Akademie věd České republiky), prof. RNDr. Martin Reichard, Ph.D. (Ústav biologie obratlovců, Akademie věd České republiky), doc. RNDr. Bohumír Lojkásek, CSc. (Katedra biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě), Mgr. Pavel Němec, Ph.D. a Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D. (Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy). Otevřený dopis podporuje také spolek OBRAZ – Obránci zvířat.

Stanovisko ministerstva zemědělství

„V prvé řadě je třeba uvést, že se jedná o novelu prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb., k zákonu č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů, která byla uskutečněna v návaznosti na novelu zákona o rybářství,“ upozorňuje pro iRybářství Vojtěch Bílý, mluvčí ministerstva zemědělství.

Klíčové podle mluvčího je, že případný návrh na zákaz lovu dravých druhů ryb na nástražní rybku, by musel být upraven novelou tohoto zákona, nikoliv aktuálně řešeným návrhem novely vyhlášky.

V zákoně jsou taxativně vyjmenované zakázané způsoby lovu viz §13, odst. 2 a 3 zákona č. 99/2004 Sb., které nelze rozšiřovat novelou vyhlášky. Novela tohoto zákona aktuálně není v legislativním plánu prací vlády.

„Pokud bychom se v budoucnu rozhodli příslušné ustanovení v zákoně novelizovat, stanovisko bychom revidovali na základě aktuálních vědeckých poznatků,“ vysvětluje mluvčí.

Pokud jde o návrh novely vyhlášky, na kterou je odkazováno v otevřeném dopisu, je podle mluvčího třeba zdůraznit, že není ukončeno a vypořádáno meziresortní připomínkové řízení.

„Pan ministr Výborný se s přípravou vyhlášky a jejími detaily nyní seznamuje. S vyjádřením, že ryby mají nízkou schopnost cítit bolest, se pan ministr neztotožňuje. K problematice si vyžádá doplňující informace a stanovisko k uvedené připomínce plánuje revidovat s přihlédnutím k aktuálním vědeckým poznatkům,“ dodává mluvčí.

Reakce ČRS k názoru biologů na zákaz lovu na živou rybku

Ve středu 26. července zveřejnil Český rybářský svaz na svých stránkách reakci na tento otevřený dopis. Přikládáme ho v plném znění:

„Český rybářský svaz zaznamenal v médiích rozsáhlou diskuzi k problematice lovu na živou rybku, kterou vyvolal otevřený dopis biologů ministru zemědělství.

Předně je potřeba říci, že s Českým rybářským svazem, který sdružuje více než 264 tis. rybářů, kteří vykonávají rybářské právo na více než 35 tis. ha vod v České republice, nebyla tato problematika vůbec diskutována. Tudíž disponujeme pouze informacemi z médií.

Rybářství patří k vůbec nejstarším zdrojům lidské obživy a s tím historicky souvisí i lov ryb na přirozené nástrahy, ke kterým se řadí i lov na živou rybku. Kromě toho, že přirozené nástrahy patří k tradičním a přírodě nejbližším způsobům lovu, jsou mnohdy nejefektivnějším způsobem lovu velkých rybích predátorů, jako například sumce velkého.

Lov tohoto vrcholového rybího predátora může být v některých rybářských revírech dokonce prioritou z důvodu jeho nadměrného výskytu a enormního tlaku na rybí společenstva jiných druhů ryb např. lína obecného, cejna velkého atd. Z hospodářského hlediska je tak zachování možnosti lovu na živou rybku nanejvýš důležité.

Zároveň je potřeba upozornit na to, že tento lov je povolen pouze na mimopstruhových rybářských revírech, kde se tito velcí predátoři vyskytují, na pstruhových revírech je lov na živočišnou nástrahu již mnoho let zakázán. A nakonec každý rybář má svobodnou volbu, zda tento způsob lovu použije či nikoliv, a tak by to mělo dle našeho názoru i zůstat.

Pro ucelenost informace dodáváme, že jako nástražní rybku je zakázáno použít ryby lososovité, úhoře, chráněné druhy ryb a ryby nedosahující nejmenší lovné míry. Lov na nástražní rybku je i časově omezen, lze jej využít pouze v období od 16. června do 31. prosince.

Po nabytí účinnosti tzv. „invazní novely“ se jako nástražní rybky nesmějí použít ani druhy, které jsou na tzv. unijním seznamu invazních nepůvodních druhů z důvodu zabránění jejich šíření do dalších lokalit.

Navíc dodáváme, že z důvodu ochrany candáta obecného přistoupili v rámci ČRS někteří uživatelé rybářských revírů k dalším omezením lovu na rybku, zejména pak stanovení její minimální velikosti tak, aby nedocházelo k poškozování mladších ročníků candáta. K tomuto omezení je využit zákonný institut bližších podmínek výkonu rybářského práva (§ 13 odst. 10 zákona o rybářství).

Na základě shora uvedeného máme za to, že lov na rybku je již v současné době dostatečně omezen a koresponduje s aktuálními podmínkami rybářských revírů v České republice.

Je potřeba také říci, že nejen vědecké studie, ale i názory jednotlivých vědeckých pracovišť a odborníků ohledně lovu ryb na živou rybku nejsou dlouhodobě jednotné. Otevřený dopis biologů ministru zemědělství tak považujeme za názor několika jednotlivců, zdaleka pak nikoliv celé vědecké sféry.

Srovnávat vnímání bolesti ryb s teplokrevnými zvířaty je spíše produktem z dílny nějakého „ultra zeleného“ spolku než seriózní vědy, nehledě na to, že pod otevřeným dopisem není podepsán jediný zástupce z řady dalších významných českých rybářských vědeckých pracovišť. Proč asi? Proč nejsou zdaleka všechny podepsané osoby z ČZU uvedeny na webových stránkách katedry mezi zaměstnanci? Jsou to snad studenti? Proč dopis nepodepsalo vedení katedry?

Musíme si přiznat, že také při činnosti řady výzkumných institucí a univerzit včetně signatářů petice dochází k týrání zvířat, ryby přitom nevyjímaje. Rybám jsou za živa zašívány vysílačky do břišní dutiny a poté jsou ponechány svému osudu.

Nikdo se nestará o to, jak se přitom cítí, nebo jak se cítí predátor, který je sežere i s vysílačkou, která je celá ve skleněném obalu. Co tím chceme říci? Je pokrytecké a laciné trefovat se do jiných, jestliže sám podobné metody používám.

Musíme si přiznat, že náš svět zdaleka není optimální. Je plný utrpení všech živočichů. Je to jeden z principů, na kterých příroda stojí. Útok predátora není pro slabé povahy, má často trýznivý charakter. Rozhodně neobhajujeme bezúčelné týrání zvířat – takové by mělo být odsouzeno jako nemorální a zvrhlé. Toto ovšem není náš případ!

Tlak na zákaz lovu na živou rybku však vidíme jako nesystémový, nekoncepční a nedomyšlený a považujeme jej za narychlo ušitý a v očích laické veřejnosti líbivý krok směrem k omezování rybářů.

Domníváme se, že namísto takových unáhlených názorů by se česká věda měla zabývat daleko palčivějšími problémy českého rybářství jako je dlouhodobě neúnosný tlak rybožravých predátorů na populace ryb, nekoordinovaná činnost malých vodních elektráren či klimatická změna a s ní související sucho apod. Tím by rozhodně stavu populací našich ryb pomohli v současné situaci nejvíce. Samozřejmě si uvědomujeme, že většina vědeckých pracovišť se těmito směry ubírá.

Za poslední krátké období se jedná již o druhý útok na integritu Českého rybářského svazu a na jeho zákonné pravomoci v hospodaření a povolené způsoby lovu. Prvním střetem byly snahy Ministerstva životního prostředí o další omezování hospodaření s dlouhodobě prověřenými hospodářskými druhy ryb, nyní se dostáváme dokonce k obviňování z týraní zvířat. Toto nepovažujeme za náhodu.

Dále jsme toho názoru, že pokud by se měla otevřít diskuze k navrhovanému zákazu jednoho z tradičních způsobů lovu ryb na přirozenou nástrahu, lze tento aplikovat pouze prostřednictvím zákona o rybářství, nikoliv prováděcím právním předpisem, jehož finální podoba je v tuto chvíli připravována.

Apelujeme na rybářskou veřejnost, aby se nenechala strhnout některými extrémními názory jednotlivců, které jsou nám v poslední době podsouvány.

Toto vyjádření rovněž zasíláme ministru zemědělství.“

REKLAMA
REKLAMA
Líbil se vám článek?

Pošlete ho dál svým přátelům

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru

Diskuze k článku (3)

  1. Bez ohledu na můj názor na lov na živou rybku je tohle dost levná reakce a argumenty typu „pod otevřeným dopisem není podepsán jediný zástupce z řady dalších významných českých rybářských vědeckých pracovišť. Proč asi?“ vyjadřují spíše ubohost pisatele, když pod dopisem je podepsaná hromada lidí s vysokými akademickými funkcemi. Proč se nepodepsal autor/autoři reakce ČRS, hmm? Napadat něco, co sám neudělám je trapnost. Sorry jako, taková reakce je spíš k smíchu.

  2. Který zelený mozek to vimislel každý predátor lovy živou potravu, ať sou to ryby nebo jiní dravci do sklopců se taki loví na živou návnadu akoad je zamřížovaná a také strada psychicky

    1. A co by sis vybral? Nechat se propíchnou tam a zpátky nebo se zavřít do sklopce? Ale předtím si ještě nastuduje český pravopis, chytráku😊

Novinky z iRybářství na váš e-mail

Články, videa, recepty a další novinky na váš e-mail. Mějte přehled