Fotografie
Roman přidal úlovek Kapr obecný...
před 5 dny
Fotografie
Jaroslav okomentoval Bohutínští rybá...
před 7 dny
Fotografie
Josef okomentoval Alandské štikob...
před 8 dny
Fotografie
Michael přidal úlovek Karas stříbřitý...
před 9 dny
Fotografie
Josef přidal úlovek Candát obecný...
před 9 dny

Poznávání

Poznávání
22. listopadu 2023

Učíme se v Třeboni: Mník jednovousý

I když nemáme moře, průměrný Čech sní za rok asi 4 kg mořských ryb, popřípadě výrobků z nich. To je téměř neuvěřitelná zpráva, jelikož sladkovodních ryb nesníme v průměru ani kilogram na osobu za rok. Statisticky tak našinec konzumuje 4x více mořských ryb a výrobků než sladkovodních. Nejvíce se na této spotřebě podílí maso z tresek. Do čeledě treskovitých byl ještě nedávno řazen i mník jednovousý.

Poznávání
20. listopadu 2023

Od pinzety po bagr – různě tvarovaná ústa kaprovitých ryb

Snad v každé knize zabývající se rybami jsou při stavbě rybího těla uvedeny rozdíly ve tvaru a postavení úst u různých rybích druhů.

Poznávání
18. listopadu 2023

Jako mana

Kdyby měly současné ryby trochu větší mozek, asi by je svatý Petr docela snadno přesvědčil o tom, že stvořitel je má nade vše rád. Vždyť proč by jim jinak každou chvíli padaly se shora jako mana nebeská různé dobroty? Tu sladká kukuřička, tam brambory, vařená kolínka nebo houska a kromě této „klasiky“ pak i různé exotické směsi líbivých chutí a vůní, nejednou promíchané s žížalami nebo „kosťáky“.

Poznávání
14. listopadu 2023

Kde se rodí potočáci… Navštívili jsme pstruhovou líheň MO ČRS Domašov nad Bystřicí

Líheň, kterou jsme o víkendu navštívili, leží v hlubokém údolí řeky Bystřice. Produkuje násady lososovitých ryb pro Moravskoslezský ÚS. Stěžejní část produkce tvoří pstruh obecný, kterého zde každý rok vyprodukují stovky tisíc kusů v různých věkových stádiích. Dále se zde zabývají produkcí desítek tisíc lipanů a pstruhů duhových.   

Poznávání
7. listopadu 2023

„Solární kolektory“ na hladině

V posledních letech se rozmohlo získávání „zelené“ energie z obnovitelných zdrojů. Zvlášť lukrativní se stal byznys se slunečními kolektory, které vyrostly prakticky ze dne na den na nejrůznějších, často nevhodných místech.

Poznávání
30. října 2023

Učíme se ve Vodňanech: Průsak hráze jako všední aktivita vody

Když se většina lidí podívá na hráz malé vodní nádrže, tedy jakéhokoli rybníka, myslí si, že takovou masou země nemůže protéct ani kapka vody. Není tomu tak. Jedním z mnoha problémů při zakládání vodních nádrží je průsak tělesem hráze.

Poznávání
25. října 2023

Návrat nočních rytířů?

Když jsem drska většího viděl poprvé před téměř sedmi lety, říkal jsem si, jaké mám štěstí vidět jako jeden z mála rybářů na vlastní oči rybu, kterou jsem znal jen z obrázků a učebnic.

Poznávání
25. října 2023

Učíme se v Třeboni: Síh maréna a síh peleď (1)

Síh maréna (Coregonus Maraena) je na našem území nepůvodní druh, který se kdysi těšil u lidí a nejednoho rybáře velké oblibě. Tento druh k nám v podobě jiker dovezl v roce 1882 Josef Šusta.

Poznávání
17. října 2023

Učíme se ve Vodňanech: Překvapení při výlovech

Postupný úbytek drobných potravních druhů ryb v rybnících a rybničních soustavách je často diskutovaným problémem. Důvody jsou v podstatě známy.

Poznávání
9. října 2023

Doba výlovů: Jeho Veličenstvo Kapr

Jen málokteré odvětví má u nás podobnou tradici jako rybníkářství… Jen málokterá ryba je v jiných zemích tak tradiční, jako je český kapr u nás. Je tu doba výlovů. Opakuje se to rok co rok. Už po celá staletí.

Poznávání
4. října 2023

Učíme se v Třeboni: Síh peleď

Původním areálem výskytu síha peledě (Coregonus peled) jsou velké řeky a jezera mezi řekami Mezeň a Kolyma v Rusku, typickou domovinou v Rusku je řeka Pečora. V dřívějších publikacích se uváděla původní domovina síha peledě i ve Finsku a Švédsku, toto tvrzení se ale již vyvrátilo.

Poznávání
29. září 2023

Učíme se v Třeboni: Mizení vodních živočichů

V posledních desetiletích není složité v našich vodách pozorovat úbytek nejrůznějších vodních živočichů. Na některé druhy se dnes v podstatě už jen vzpomíná. Navíc nejde pouze o naši ichtyofaunu, ale vzácní jsou např. původní druhy raků, plži, mlži nebo mihule.

Poznávání
17. září 2023

Učíme se ve Vodňanech: Vnitřní parazité ryb (1)

Před časem jsem psal o některých vybraných vnějších parazitech, se kterými se v rámci cvičení v předmětu Nemoci ryb v laboratoři setkáváme. Dnes se podíváme na parazita, který cizopasí nikoli na povrchu těla, ale uvnitř, a to přímo v rybím oku.

Poznávání
13. září 2023

Učíme se v Třeboni: Ostroretka stěhovavá

Ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus) je protáhlá, ze stran zploštělá ryba s tmavším hřbetem a stříbrnými boky. Na našem území se jako původní druh původně vyskytovala jen v přítocích Dunaje. Zde obývá proudné úseky lipanového a parmového pásma. Naše nová škola je obklopena vodním biotopem, který zkrášluje právě tato ryba. Napomáhá nám zde od řasy, kterou se živí.

Poznávání
13. září 2023

Barevné bakteriální kolonie

Většina z nás si myslí, že bakterie jsou při běžném pohledu neviditelné. V podstatě tomu tak je, když ale vytvářejí kolonie čítající miliony jedinců, tyto útvary mohou být docela nápadné. A z „výtvarného“ hlediska i krásné. Platí to i v případě některých druhů žijících v našich vodách.

První Předchozí 1 2 3 4 5 13 45 Další Poslední

Novinky z iRybářství na váš e-mail

Články, videa, recepty a další novinky na váš e-mail. Mějte přehled